زبان فرانسه
شما می توانید دلایل زیادی برای یادگیری زبان فرانسه داشته باشید. زیرا:

  • زبان فرانسه زبان رسمی سازمان ملل، یونسکو ، ناتو ، المپیک و…است.
  • زبان فرانسه زبان اول اروپا و زبان ورود به بسیاری از فرصت های شغلی است.
  • زبان فرانسه زبان بسیاری از دانشگاه های اروپا و کانادا است.
  • زبان فرانسه زبان عشق و حکمت نام گرفته است.

در آموزشگاه زبان پویا می توانید آموزش این زبان را با کتاب هایLe nouveau Taxi ،Café Creme ،  Alter ego تجربه کنید.

اگر یادگیری زبان فرانسه را برای اقامت کانادا و یا اقامت کبک و یا تحصیل در کانادا و تحصیل رایگان در فرانسه می آموزید، این آموزشگاه برای شما کلاس مناسب را دارد. آموزش زبان فرانسه در این آموزشگاه به صورت کلاس های ترمیک، دوره های فشرده و کلاس های خصوصی برگزار می شود.
جهت مشاوره رایگان، رزرو و ثبت نام با واحد ثبت نام تماس بگیرید.
طول هر دوره 1.5 ماه هست و هر سطح از A1 تا B2 شامل 5 ترم می باشد، که مجموعا شامل 20 ترم می شود.
همچنین دوره های آمادگی آزمون سفارت فرانسه آزمون TCF و TCFQهم چنین آزمون TEFدر آموزشگاه زبان پویا برگزار می شود.

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با برنامه زمان بندی دوره های آموزش زبان فرانسه با شماره های موسسه تماس بگیرید.

زبان فرانسوی در ایران

در ایران زبان فرانسوی بعداز انگلیسی دومین زبان محبوب است. زبان فرانسوی از عهد صفویه در ایران مورد توجه قرار گرفت. این زبان به ویژه در دوره قاجار از طریق ترجمه کتاب های درسی دارالفنون که در اصل به فرانسوی بود، رونق گرفت و بر اثر احیاء صنعت چاپ گسترش یافت. از آنجا که محصلین بیشتر به فرانسه اعزام می‌شدند زبان فرانسوی در کشور رایج و با گستردگی آن نه تنها آثار نویسندگان فرانسه بلکه آثار ادبی بعضی از دیگر زبان های اروپایی نیز به فارسی برگردانده شد. نخستین نمایشنامه ای که از فرانسوی به فارسی ترجمه شد، نمایشنامه «مردم گریز»، اثر مولر بود. ترجمه و نشر کتاب پس از مرگ شاهزاده عباس میرزا، در دوران محمد شاه قاجار دچار فترت شد، ولی در عهد ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه دوباره اوج گرفت. محمد طاهر میرزا، میرزا حبیب اصفهانی و محمدحسن خان اعتماد السلطنه از پرکارترین مترجمان این دوره بودند.

پس از روی‌کار آمدن سلسله پهلوی، روند ترجمه شتاب بیشتری پیدا کرد و تمام قلمروهای علمی و فنی و ادبی را در برگرفت زیرا تعداد افراد تحصیل‌کرده و میزان روابط همه‌جانبه با کشورهای خارجی افزایش یافت. در این دوره آثار ارزشمند بسیاری به فارسی برگردانده شد و تعداد مترجمان با استعداد و به اصطلاح حرفه‌ای فزونی چشمگیری یافت. ترجمه‌ها تا اوایل دهه سی، عمدتاً از طریق زبان فرانسوی صورت می‌گرفت ولی پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه بعد از ۱۳۳۲ و تحولات سیاسی و فرهنگی پس از آن، زبان انگلیسی در عرصه ترجمه اهمیت بیشتری یافت و از نظر کمی گوی سبقت را ربود؛ هرچند از نظر کیفی، بهترین ترجمه‌ها کماکان به مترجمانی تعلق داشت که از زبان فرانسوی ترجمه می‌کردند.