دوره های گروهی و خصوصی از خردسال تا بزرگسال

آموزشگاه زبان پویا دوره های آموزش زبان انگلیسی را برای تمام گروه های سنی از خردسالان تا
بزرگسالان برگزار می کند. تعداد نفرات شرکت کننده در کلاس های گروهی از5 تا 15 نفر می باشد.
در صورت تمایل داوطلبان می توانند در دوره های خصوصی با حداکثر نفرات 3 نفره یا تک  نفره شرکت کنند.
شروع ثبت نام دوره های جدید آنلاین و حضوری

دوره های ویژه خردسالان (4 تا 7 سال)
دوره های ویژه کودکان (8 تا 12 سال)
دوره های ویژه نوجوانان (13 تا 15)
دوره های ویژه بزرگسالان (بالای 16 سال)